Càmera Club Sabadell - Carrer de Sant Joan 20-22 - Dilluns i dijous de set a nou